RTM WITOLD PILECKI

Strona znajduje się w archiwum.

Finał konkursu wiedzy o rotmistrzu Witoldzie Pileckim

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim, Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi oraz Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Piotrkowie Trybunalskim 25 maja 2017 r. zorganizowały dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych 7. edycję konkursu historycznego Gloria Victis! Życie i działalność rotmistrza Witolda Pileckiego.

Konkurs składał się z dwóch etapów. Pierwszy zamknął się 1 marca 2017 r. w szkołach, które zgłosiły się do konkursu, drugi odbył się w ZSP nr 1 im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim. Oba etapy miały formę testu: pierwszy sprawdził wiedzę uczestników z zakresu historii Polski pod okupacją niemiecką i sowiecką w latach 1939-1945, drugi związany był z życiem i działalnością rtm. Witolda Pileckiego.

Zwycięzcami 7. edycji zostali: Milena Połeć (LO im. Stefana Żeromskiego w Opocznie) zajęła pierwsze miejsce, zdobywając 77 punktów na 78 możliwych. II miejsce, Jakub Cieśliczka (ZSP nr 1 im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim), zdobywając 74 pkt. III miejsce zajęła Karolina Grzywacz (I LO im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim), uzyskując 73 pkt. Nagrody finalistom wręczył dr Dariusz Rogut, dyrektor Oddziału IPN w Łodzi. Towarzyszyli mu dr hab. Janusz Budziński, dyrektor Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UJK Filia w Piotrkowie Trybunalskim oraz Bogusław Łukaszewski, dyrektor ZSP nr 1. Wśród realizatorów konkursu Oddziałowe Biura Edukacji Narodowej IPN reprezentowali Grzegorz Nawrot, Bartłomiej Kluska i Magdalena Zapolska-Downar, Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN i zarazem Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Piotrkowie Trybunalskim – Paweł Wąs, ZSP nr 1 – Sebastian Wojtaś, pomysłodawca konkursu.

Nagrody ufundowane zostały  przez: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi, Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, Red Is Bad, Kwartalnik Wyklęci. Patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztof Chojniak. Patronat medialny sprawował kwartalnik „Wyklęci”.

 

Sebastian Wojtaś
Zespół Szkół Ponadgimnazjlanych nr 1
im. rtm. Witolda Pileckiego
w Piotrkowie Trybunalskim

 • Uczestnicy konkursu
  Uczestnicy konkursu
 • Jury konkursu
  Jury konkursu
  Jury konkursu
 • Uczestnicy konkursu
  Uczestnicy konkursu
  Uczestnicy konkursu
 • Uczestnicy konkursu
  Uczestnicy konkursu
  Uczestnicy konkursu
 • Zwycięzcy i wyróżnieni w konkursie
  Zwycięzcy i wyróżnieni w konkursie
  Zwycięzcy i wyróżnieni w konkursie
 • Zwycięzcy wraz z jury i organizatorami
  Zwycięzcy wraz z jury i organizatorami
  Zwycięzcy wraz z jury i organizatorami