RTM WITOLD PILECKI

Strona znajduje się w archiwum.

V Ogólnopolski Zjazd Szkół im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach

Przez dwa dni, 12 i 13 czerwca 2017 r., uczniowie szkół noszących zaszczytne imię rtm. Witolda Pileckiego mieli okazję uczestniczyć w V Ogólnopolskim Zjeździe Szkół im. rtm. Witolda Pileckiego. Tegoroczna edycja odbyła się w Katowicach, a jej gospodarzem było XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Prezydent w liście do organizatorów i uczestników złożył wyrazy uznania organizatorom i gospodarzom tegorocznego spotkania oraz wszystkim nauczycielom i uczniom szkół, które współtworzą społeczność Pilecczyków.

Pierwszy zjazd szkół noszących imię niezłomnego bohatera odbył się w 2013 r. w Zabrzu, organizatorem spotkania był Zespół Szkół nr 3. Szkoła ta jako pierwsza przyjęła za patrona rotmistrza Witolda Pileckiego. W uroczystości uczestniczyły delegacje z 25. rotmistrzowskich szkół.

Oficjalne uroczystości rozpoczęły się 12 czerwca Mszą Świętą odprawioną w Kościele Garnizonowym, w której uczestniczyli goście, m.in. Dorota Optułowicz-McQuaid (wnuczka rotmistrza), Krzysztof Kosior (prawnuk rotmistrza), przedstawiciele władz lokalnych, dyrektorzy szkół, nauczyciele, młodzież oraz poczty sztandarowe. Po Mszy Świętej w Pałacu Młodzieży odbyła się uroczysta akademia, przygotowana przez uczniów XV Liceum Ogólnokształcącego, tematycznie związana z życiem bohatera. Kolejnym punktem programu był koncert orkiestry górniczej, po którym nastąpiło złożenie kwiatów pod obeliskiem rtm. Witolda Pileckiego. Pomnik mieści się na osiedlu Wincentego Witosa w Katowicach. Ostatnim punktem uroczystości była debata oksfordzka  Co to znaczy być nowoczesnym patriotą? oraz rozstrzygnięcie konkursu na wiersz o Witoldzie Pileckim. Nagrody laureatom wręczyli Dorota Optułowicz-McQuaid, Krzysztof Kosior oraz Edyta Porządnicka-Lamch – wicedyrektor szkoły.

Każdy z uczestników otrzymał również Raport Witolda wydany w ramach projektu Rotmistrz Pilecki – Bohater niezwyciężony, którego koordynatorem była Małgorzata Kupiszewska z Fundacji Gdzie.

Drugiego dnia zjazdu została zorganizowana wycieczka po Katowicach oraz Nikiszowcu, po czym zwiedzono Wisłę i Ustronie. 

Celem cyklicznych zjazdów jest poszerzenie wiedzy o postaci i czynach Witolda Pileckiego, integracja środowisk Pilecczyków oraz wymiana pomysłów i doświadczeń związanych z realizacją treści wychowawczych wypływających z wartości, jakimi kierował się w swoim życiu Witold Pilecki. Następne spotkanie społeczności szkół noszących zaszczytne imię Rotmistrza odbędzie się Grudziądzu w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5.

Sebastian Wojtaś
nauczyciel
Zespół Szkół Ponadgimnazjlanych nr 1
im. rtm. Witolda Pileckiego
w Piotrkowie Trybunalskim