RTM WITOLD PILECKI

Strona znajduje się w archiwum.

Nowa książka o młodości Witolda Pileckiego

„Młodość Witolda Pileckiego” autorstwa Krzysztofa Trackiego skupia się na mało znanej czytelnikom i badaczom części życia Witolda Pileckiego – jego młodości. Autor porządkuje obraz przeszłości bohatera i stawia między innymi pytania o rolę i związek historii rodowej z  późniejszymi postawami „ochotnika do Auschwitz". Czy przeszłość rodowa i doświadczenia dzieciństwa odegrały tu jakąś istotną rolę? Dzieciństwo w karelskim Ołońcu (1901–1910), w tym katolickie praktyki religijne, odbywane niczym w katakumbach pierwszych chrześcijan; przybycie do rodzimego Wilna (1910); harcerstwo, tworzone jeszcze w konspiracji; dorastanie w cieniu pierwszej wojny światowej i rewolucji bolszewickiej, w końcu walka o granice odrodzonej Polski – wszystko to nie mogło nie wywrzeć wpływu na postawy i zapatrywania późniejszej ofiary obu totalitaryzmów. Pilecki – jak zaznacza Autor – nie narodził się niczym Minerwa z głowy Zeusa. Zrodziła go przeszłość jego przodków – jego rodziny i jego kraju. Poczucie bezpośredniego związku losów osobistych z losami Ojczyzny stanowi zatem właściwy klucz do zrozumienia postawy Witolda Pileckiego.

Rok wydania: 2014
Format: 135 x 205 mm
Oprawa: miękka ze skrzydełkami
Liczba stron: 240 + 16 stron wkładki zdjęciowej
ISBN: 978-83-61967-64-4

Krzysztof Tracki (ur. 1971 r. w Katowicach) – absolwent Instytutu Historii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie w roku 2003 doktoryzował się w zakresie stanisławowskiej Rzeczypospolitej. Na kwerendę do badań naukowych na temat młodości Witolda Pileckiego otrzymał stypendium Narodowego Centrum Kultury. Publikuje artykuły naukowe, popularne i publicystyczne. Od lat współpracuje z pismem Polaków na Litwie „Nasz Czas”; w Wilnie ukazała się jego książka „Ostatni kanclerz litewski” (2007). Jest prezesem Fundacji Patriotycznej „Silesia Superior”, przywracającej polską pamięć historyczną na Górnym Śląsku. Na co dzień wykłada w katowickich szkołach średnich.