RTM WITOLD PILECKI

Strona znajduje się w archiwum.

Już nie rotmistrz, lecz pułkownik. Awans dla Witolda Pileckiego!

Witold Pilecki, decyzją Ministra Obrony Narodowej z 5 września 2013 r., otrzymał nominację pośmiertną na stopień pułkownika. Z wnioskiem w tej sprawie wystąpiła Federacja Stowarzyszeń Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

Federacja swój wniosek umotywowała potrzebą oddania szacunku i uznania roli, jaką spełnił Witold Pilecki, szczególnie jako żołnierz, w tworzeniu fundamentu przyszłej III Rzeczypospolitej Polskiej – jak napisano w oficjalnym piśmie z 2 września 2013 r. do Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.  Federacja skupia w swoich szeregach 17 organizacji kombatanckich, w tym Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Wolność i Niezawisłość czy Szare Szeregi. Dotychczasowy stopień wojskowy Pileckiego to rotmistrz w kawalerii, odpowiednik kapitana w piechocie. Trwają prace na warszawskiej Łączce, gdzie może spoczywać ciało Pileckiego, zamordowanego w 1948 r., a także przygotowania do wręczenia wyższej nominacji.