PILECKI Witold (1901-1948)
pseudonimy „Witold", „Tomek", „Romek",
nazwiska konspiracyjne: „Tomasz Serafiński", „Roman Jezierski, „Leon Bryjak", „Jan Uznański", „Witold Smoliński", kryptonim „T-IV";
oficer rezerwy Wojska Polskiego, współzałożyciel Tajnej Armii Polskiej, dobrowolny więzień KL Auschwitz, oficer Komendy Głównej Armii Krajowej i „NIE", więzień polityczny okresu stalinowskiego, ofiara mordu sądowego.
podpis Rotmistrza Pileckiego

Listy

List do córki Zosi
List do córki Zosi
List do córki z 1943 r.
List do syna z 1944 r.
List napisany wierszem do syna Andrzeja
Listy do Eleonory Ostrowskiej
List Witolda Pileckiego do chrześnicy Zosi Serafin
List do chrześnicy Zosi Serafin
List Witolda Pileckiego ozdobiony rysunkiem pisany do chrześnicy Zosi Serafin
List do chrześnicy
Wierszowany list Witolda Pileckiego do płk. Różańskiego z 14 maja 1947 r.
List do płk. Różańskiego
Koperty adresowane przez Witolda Pileckiego