RTM WITOLD PILECKI
Ochotnik

Marco Patricielli, „Ochotnik” , Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011.