RTM WITOLD PILECKI

Wolni i zniewoleni. Rtm. Witold Pilecki i inni więźniowie KL Auschwitz wobec nowej rzeczywistości powojennej

Red. Witold Stankowski

  • Wolni i zniewoleni. Rtm. Witold Pilecki i inni więźniowie KL Auschwitz wobec nowej rzeczywistości powojennej". Red. Witold Stankowski, wyd. Państwowa Wyzsza Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu, Oświęcim 2010, s.184