RTM WITOLD PILECKI
Pilecki. Śladami mojego taty

Pilecki. Śladami mojego taty. Z Andrzejem Pileckim rozmawiają Mirosław Krzyszkowski i Bogdan Wasztyl, Znak Horyzont, Kraków 2015, 320 s.