RTM WITOLD PILECKI
Młodość Witolda Pileckiego

Krzysztof Tracki, Młodość Witolda Pileckiego, wyd. Sic! 2014