PILECKI Witold (1901-1948)
pseudonimy „Witold", „Tomek", „Romek",
nazwiska konspiracyjne: „Tomasz Serafiński", „Roman Jezierski, „Leon Bryjak", „Jan Uznański", „Witold Smoliński", kryptonim „T-IV";
oficer rezerwy Wojska Polskiego, współzałożyciel Tajnej Armii Polskiej, dobrowolny więzień KL Auschwitz, oficer Komendy Głównej Armii Krajowej i „NIE", więzień polityczny okresu stalinowskiego, ofiara mordu sądowego.
podpis Rotmistrza Pileckiego

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

I Ogólnopolski Zjazd Szkół Imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego – Zabrze, 12–14 czerwca 2013 r.

W tym roku przypadła 70. rocznica ucieczki Witolda Pileckiego z KL Auschwitz oraz 65. rocznica jego tragicznej śmierci. Te dwie daty były dla organizatorów spotkania – Zespołu Szkół nr 3 w Zabrzu, pierwszej szkoły, która w 1996 r. przyjęła za patrona postać rotmistrza Pileckiego – dobrą okazją do integracji środowisk szkolnych. Spotkanie zainicjowano w ramach V Międzynarodowej Konferencji Naukowej „MOJE MIASTO” pod hasłem „Nadawanie imienia jednostkom samorządowym. Rola samorządu terytorialnego w strategii tworzenia społecznej aktywności szkół i innych jednostek organizacyjnych” pod Honorowym Patronatem Prezydent Miasta Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik.

W spotkaniu w Miejskim Ośrodku Kultury uczestniczyli Zofia Pilecka-Optułowicz oraz Andrzej Pilecki. Wspomnienie o rtm. Witoldzie Pileckim wygłosił dr Adam Cyra. Konferencję zakończyła debata na temat: „Koncepcja szkoły promującej postać swojego patrona i korzyści dla kształtowania osobowości uczniów oraz społeczności lokalnej”. Z tej okazji również odbyły się zajęcia warsztatowe dla młodzieży na temat społecznej aktywności uczniów oraz ich oczekiwań wobec szkół i władz lokalnych.

Program konferencji obejmował m.in. wycieczkę autokarową po Zabrzu, całodniową wycieczkę szlakiem ucieczki rtm. W. Pileckiego z KL Auschwitz do Nowego Wiśnicza, zwiedzanie Zespołu Szkół Nr 3 oraz Izby Pamięci poświęconej rtm. Witoldowi Pileckiemu, przemarsz poczty sztandarowej do Parku rtm. Witolda Pileckiego, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod Pomnikiem rtm. Witolda Pileckiego, a także mszę św. w intencji patrona szkół w kościele św. Krzyża.

Wstecz
Drukuj
Generuj plik PDF
Poleć stronę znajomemu